20 x New Take-Off Bridgestone 17.5R25 VKT E2/G2/L2